Myllypuron Pallomylly, Helsinki

Myllypuron Pallomylly, Helsinki